top of page

שירן יפתחי , 

בעלת נסיון רב שנים בתפעול קרנות, שיווק, ניהול פרוייקטי נדל"ן ומוצרים פיננסיים שונים. בעלת היכרות מעמיקה עם שוק ההון, עולם ההשקעות ומכשירי השקעה אלטרנטיביים וסחירים.

bottom of page