top of page
a4c2cb93c023484c94366e7246cee0e5.webp
מסלולי הקרן
Israeli Currency Notes

$/₪

  הקרן הינה קרן דולרית אך מאפשרת למשקיעיה לבצע השקעות בקלאס שקלי המוגדר על ידי הקרן

הקרן מאפשרת השקעה במסלולך IRA ו/או ISIN באמצעות שיתוף פעולה עם קרן איגרא (קרן קיימנית המהווה "פידר" להשקעות בקרן פיינאפל)

IRA / ISIN

bottom of page