top of page
a4c2cb93c023484c94366e7246cee0e5.webp

ניהול וממשל תאגידי

בנוסף להיבטי השקעה מקצועיים, הקרן חרטה על דגלה לפעול באופן שקוף ומוסדר מול כלל בעלי העיניין וזאת על ידי קביעת מנגנוני ניהול וממשל תאגידי סדור. הקרן פועלת בהתאם למדיניות ממשל תאגידי המבוססת על מתודולוגיה ומודל מובנה.

דירקטוריון והנהלה

business-and-trade_edited.png

הקרן בנתה מנגנוני ממשל תאגידי וניהול לרבות הגדרת מדיניות השקעות, ועדת השקעות מקצועית ומגוונת ותהליכי בקרה פנימיים

אתיקה, ניהול סיכונים וציות

vision_edited.png

הקרן פועלת בהתאם לקוד אתי סדור ומדיניות ניהול סיכונים ורגולציה. הקרן מינתה מנהל סיכונים ורגולציה בלתי תלוי שהינו שותף לתהליכי הבחינה ואישור ההשקעות

מחקר ואנליזה

qualitative-research_edited.png

ההשקעות נבחנות בהתאם לאנליזה מוקפדת הכוללת בחינה של ביצועי הפלטפורמה לאורך זמן, ביקור והיכרות אישית עם מנהלי הפלטפורמה. בנוסף, צוות המחקר של הקרן בוחן את ההתפתחויות בתחום ה Market Place Lending

זכויות ושקיפות מול משקיעים

human-rights_edited.png

הקרן פועלת בשקיפות ועם דיווחים שוטפים בהתאם לסטנדרטים המחמירים של גופים מוסדיים בישראל

ממשל תאגידי: Clients
bottom of page