top of page

פרופסור אפרים צדקה, 

אפרים הינו פרופסור אמריטוס בבית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס באוניברסיטת תל-אביב. מכהן כיום כדירקטור בחברות מובילות במשק וכיהן בעבר כיו"ר בתאגידים גדולים ובתפקידים שונים באקדמיה וכן כחבר בוועדות ציבוריות רבות. פרופ' צדקה פרסם ספרים ומאמרים רבים בספרות המקצועית הבינלאומית בתחומי המקרו כלכלה ובתחומי המיסוי והרווחה.

bottom of page